Onderzoek

Wij zorgen voor actuele marktcijfers en eigen onderzoekrapportages be­schikbaar staan voor uw taxatieopdracht. VGW is een brede organisatie met verschillende disciplines, waardoor er volop kennis beschikbaar is.

VGW heeft een strategische kennisvoorsprong en objectieve toetsing in de koop- en huurwoningmarkt. Dit doen wij door middel van onderbouwde marktanalyses en doortastende adviezen. Onze kracht op het gebied van onderzoek ligt in het maken van onderzoeksrapporten, quick scans en huurprijsadviezen.

Onderzoeksrapport

Werkt u momenteel aan de uitwerking van een ontwikkeling en kunt u onderbouwing gebruiken voor o.a. de koop- en huurprijzen, parkeernorm en de doelgroepen waar het project zich op zou moeten richten? Ons onderzoeksrapport geeft een onderbouwde visie op uw reeds geschetste ontwerp. Wat kunt u zoal in een onderzoeksrapport verwachten?

  • Socio-demografische ontwikkeling
  • Woningmarktanalyse (waaronder aanbod- en vraaganalyse)
  • Verhuisbewegingen
  • Doelgroepenanalyse
  • Visie en prijsadvies

Quick Scan

Bent u in een vergevorderd stadium met uw ontwikkeling en wilt u een beknopte check op de marktconformiteit van de reeds vastgestelde huur- en koopprijzen? Onze Quick Scan geeft een kort, maar overzichtelijk, beeld van de markt en een advies over de marktconformiteit van de door u gehanteerde prijzen. Wat kunt u zoal in een quick scan verwachten?

  • Woningmarktanalyse
  • Visie en prijsadvies

Huurprijsadvies

Heeft u één of meerdere woningen gekocht en bent u benieuwd voor welke prijs u deze woningen in de markt kunt zetten? Of heeft u een (grootschalige) portefeuille en wilt u een check of uw portefeuille wel marktconform is verhuurd? Ons huurprijsadvies helpt hierbij.

  • Huurprijsanalyse