Residentieel vastgoedbeheer

Een stabiele huurstroom is een belangrijk aspect in vastgoedmanagement. Onze aandacht richten wij dan ook op het behoud van uw huurders, dit geeft immers een garantie van uw inkomsten. Binnen VGW staat de tevredenheid van de huurder centraal. Dus heeft het voorkomen van technische storingen onze primaire focus, reageren we adequaat op serviceverzoeken.

VGW is een zelfstandige beheerder voor vastgoed in de Randstad. Wij werken voor particuliere en institutionele beleggers, uit zowel Nederland als het buitenland. Onze relaties hebben de keuze uit een breed dienstenpakket op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Met behulp van innovatieve vastgoedbeheer systeem BLOXS (link naar BLOXS) beheren wij veilig en efficiënt uw vastgoed. Onze particuliere beheerportefeuille bestaat uit zo’n 1000 + wooneenheden.

VGW ontzorgt u niet alleen graag in het beheer van huurwoningen, maar ook bij de ontwikkeling en de verhuur van woningen. Dit doen wij aan de hand van uw wensen en onze product- en marktkennis en de gedegen kennis van de huurwetgeving. Dankzij onze innovatieve bedrijfsautomatisering (BLOXS en KOLIBRI) en digitalisering van marketingactiviteiten, kunt u als opdrachtgever bovendien direct putten uit een wachtlijst van kandidaten voor uw huurwoningen.

Hospitality

 • Advies in het creëren van een community
 • Ontzorgende diensten voor huurders

Technisch

 • 24/7 bereikbaar voor noodgevallen
 • Vast aanspreekpunten voor huurders & opdrachtgevers
 • het aanbesteden en coördineren van onderhoudswerkzaamheden
 • service- en onderhoudscontracten
 • Kwaliteitscontroles

Commercieel

 • beheer en huurovereenkomsten
 • begeleiding verhuuractiviteiten
 • relatiemanagement huurders
 • jaarplan per gebouw en managementinformatie

Financieel

 • huurfacturatie
 • debiteurenadministratie
 • financiële rapportages
 • afrekening servicekosten
 • liquiditeitsprognoses en BTW-administratie

VGW zet bij woningbeheer beide klanten centraal

VGW zet bij woningbeheer beide klanten centraal. Ten eerste u als opdrachtgever, door onze protocollen, werkprocessen en rapportages aan te laten sluiten op uw specifieke wensen. Ten tweede de huurder; door het persoonlijke contact en de inzet van BLOXS voor snelle en heldere communicatie bij klacht- en reparatiemeldingen via het Klant Contact Centrum.

Nieuwbouw- en herontwikkelingsprojecten

VGW wordt vaak in het voortraject van nieuwbouw- en herontwikkelingsprojecten betrokken als meedenkend adviseur. Alvorens conclusies te trekken ten aanzien van de haalbaarheid van het plan, zorgen we op basis van een analyse van de locatie, de doelgroep(en), de (markt)ontwikkelingen en de sterke en zwakke punten van het geboden concept, inzichten en optimalisatievoorstellen is onze kracht. Onze brede expertise biedt daarbij voordeel. Dit resulteert in heldere adviezen en optimale begeleiding bij uw vastgoedbeslissingen.

Werkwijze

Ons team van experts staat altijd voor u klaar. Persoonlijk contact staat bij ons bovenaan. Daarom heeft u altijd één vaste contactpersoon. Indien u een eigen team heeft voor de technische ondersteuning is dat geen enkel probleem. Wij implementeren graag in overleg uw technische dienst in ons systeem (BLOXS).